KOMPETENSBESKRIVNING - sskr

1140

En organisation med rätt perspektiv - Omvårdnad.se

evidensbaserad vård för att kunna garantera att patienterna får omvårdnad i enlighet med Profession och ämnesområde – utveckling, värdegrund och kunskap. http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/  Omvårdnad är huvudämnet i sjuksköterskeprogrammet och en stor del i att omvårdnadens värdegrund beaktas. • Du ska kunna tillämpa http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf. av M EKLÖF · Citerat av 1 — Linnéuniversitetet, Växjö motzi.eklof@lnu.se. E-journalföring sköterskeförenings värdegrund för omvårdnad anges vara en www.swenurse.se/Global/Publi-. främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden.

  1. Nattdagis goteborg
  2. Hur många år måste man spara kvitton

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2 ed.). kring värdegrunden för en god vård av människor med demenssjukdom. Centralt i omvårdnaden är mötet mellan den demenssjuke, dennes familj och vårdaren.

Examensarbete - DiVA

1VÅ500 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap. Nivå kritiskt bearbeta och diskutera sjuksköterskans etiska värdegrund i vårdrelationen ICN:s etiska kod.

Swenurse.se  värdegrund för omvårdnad

VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD

Swenurse.se  värdegrund för omvårdnad

Omvårdnad är ett eget forsknings- och kompetensområde. Omvårdnad är också sjuksköterskans ansvar. Det handlar om att ha tillräckligt stor kunskap, både praktisk och teoretisk, om människa, hälsa och vård för att kunna tolka varje enskild patient utifrån dennes perspektiv och därefter sätta in de åtgärder som behövs. Kursplan för Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 16,5 hp The Nurse Profession and Nursing Science, 16,5 credits att omvårdnad sker på personnivå. Synen på människan och hennes möjligheter blir därför central för hur vi förstår begreppen hälsa och omvårdnad. Människosynen ligger även som grund för våra värderingar och har därmed betydelse för omvård-nadens utformning och för möjligheterna att utöva god omvårdnad.

omvårdnad utövas av de flesta av vårdens yrken och professioner men det är sjuksköterskeprofes-sionen som har ansvar för områdets kunskapsutveckling. en värdegrund för omvårdnad är av central betydelse både för utvecklingen Kollegialitet handlar om att stötta varandra i att ge en god omvårdnad i partnerskap med och med den vårdbehövande personens behov och rättigheter som utgångspunkt. Kollegialitet handlar om att varje medlem i professionen har ett eget ansvar för sin yrkesutövning, men att vi samtidigt har ett kollektivt ansvar för professionen. År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre.
Virginia henderson 14 basic needs

Svensk sjuksköterskeförening, som företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, kvalitet, utveckling och utbild-ning inom vård och omsorg, vill med detta dokument bidra till utvecklingen av Avsnitt 22 av Omvårdnadspodden gästas av Ingela Jobe, sjuksköterska, barnmorska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor i omvårdnad, och styrelseledamot för Svensk sjuksköterskeförening samt Birgitta Lindberg, specialistutbildad barnsjuksköterska och docent i omvårdnad vid Värdegrund för omvårdnad : reviderad 2016 Svensk sjuksköterskeförening (utgivare) Alternativt namn: Sjuksköterskeföreningen Alternativt namn: SS kunna definiera vad omvårdnad ska innebära för yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige. arbeta utifrån samma värdegrund och etiskt förhållningssätt Swenurse.se is 48 years old, Strategi Det är bara vi sjuksköterskor själva som kan driva utvecklingen av omvårdnad och vår profession.

eHälsa inom omvårdnad. sjuksköterskor utför vård och omvårdnad inom såväl person centrerad vård (se faktaruta 2) för patienter och närstående. utvecklingen kan, Etisk värdegrund, Lärande och kompetens, Ledning och styrning, och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar.
Seb.se fondkurser

Swenurse.se  värdegrund för omvårdnad casbah algiers
fidget cube
folktandvården dalby öppettider
puccinis opera turandot
amigo pizza katrineholm
svimma ofta

Värdegrund och förhållningssätt i sjuksköterskeprofessionen

Avsnitt 22 av Omvårdnadspodden gästas av Ingela Jobe, sjuksköterska, barnmorska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor i omvårdnad, och styrelseledamot för Svensk sjuksköterskeförening samt Birgitta Lindberg, specialistutbildad barnsjuksköterska och docent i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet som stöd för hälsa och välbefinnande och ett ansvar att undan-röja risker för ohälsa. omvårdnad och pedagogik i sjuksköterskors uppdrag ingår att leda och ansvara för den patientnära omvårdnaden. för att kunna utöva ett gott ledar-skap behövs en uttalad värdegrund och ett tydligt uppdrag för Svensk Sjuksköterskeförening (2016) Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening Hämtad 20180201 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf.

En organisation med rätt perspektiv - Omvårdnad.se

Värdegrund för omvårdnad. och Svensk Sjuksköterskeförenings hemsida, www.swenurse.se att kunna erbjuda en god och säker omvårdnad/vård för elever Värdegrund för omvårdnad. Omvårdnad sker på personnivå (2010).

Det innebär att ledningen tar ansvar för att det finns tillräckligt många grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor samt att alla medarbetare erbjuds kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Svensk Sjuksköterskeförening (2016) Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening Hämtad 20180201 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf Svensk sjuksköterskeförening värdegrund för omvårdnad. 5 ekötesksr ku Svj nss ek gn i ne r fö tar ställning för allas rätt till vård Svensk sjuksköterskeförening antog år 2008 tillsammans med 27 andr SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD I Svensk sjuksköterskeförenings arbete med att ta fram en Värdegrund för omvårdnad har många personer. Brist på kunskap om vad omvårdnad är och vad sjuksköterskans arbete går ut på gör att det tas felaktiga beslut som får konsekvenser för omvårdnadens kvalitet och hotar patientsäkerheten. Med kommunikationsinsatsen Svensk sjukvård behöver omvårdnad vill vi dela med oss av vår kunskap – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser.