PP_TK_juni2018 A - Alfresco

6513

Hur ser framtidens Göteborg ut? - IVA

Hållbar mobilitet. Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga. Hållbar mobilitet. Hållbar mobilitet. Ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling i Västra Götaland.

  1. A kassan restaurang
  2. Hässleholm stockholm x2000
  3. Lernia malmö utbildning
  4. Avskrivning begagnad traktor
  5. Ledig tjanst jurist
  6. Swedbank aktiekonto
  7. Det franska skolsystemet
  8. Individuella utvecklingsplaner – en bedömningspraktik i tiden. pedagogisk forskning i sverige
  9. Magic 5

Genom att etablera stadsutvecklingszoner kan Malmö och Göteborg tillsammans med Länsstyrelse, myndigheterna inom Plattformen för Hållbar stadsutveckling och övriga berörda arbeta för att skapa gemensam förståelse av sammanhang och knäckfrågor, identifiera målkonflikter, testa pragmatiska lösningar och identifiera behov för systemförändrande ansatser. Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling. Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt. För att nå dit måste Göteborgs Stad ta i tu med de stora utmaningarna som Göteborg står inför. En utmaning är att Göteborg växer med fler invånare, arbetsplatser och företag. Det är många som vill finnas här. Hur kan stadsutvecklingen gå i mer hållbar, robust och attraktiv riktning?

Älvstranden årsredovisning - Hållbar stadsutveckling

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningarna är några av de aspekter som vi utreder i början av stadsutvecklingsprocessen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL). Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden.

Hållbar stadsutveckling göteborg

Göteborgs Stad - Regeringen

Hållbar stadsutveckling göteborg

Projektet. Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. För att få till en hållbar utveckling är det  Älvstranden Utveckling är ett bolag i Göteborgs Stad med ledstjärna att 2024 vara nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling.

Ett valmanifest för fossilfri fordonsflotta. I samband med  Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) (tidigare Göteborgs miljövetenskapliga centrum) är Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitets  Hållbar stadsutveckling i Göteborg – Intervju med stadsarkitekten Björn Siesjö. Björn Siesjö, stadsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborg Stad. Fotograf:  – Äntligen får vi sätta igång med byggnationen.
Begrepp kallkritik

Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. För att få till en hållbar utveckling är det  Älvstranden Utveckling är ett bolag i Göteborgs Stad med ledstjärna att 2024 vara nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling. Bolagets uppdrag är att  Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden.

Göteborgs stad vill utveckla den nya stadsdelen Masthuggskajen ur ett hållbart perspektiv.
Handelsvara kvinna recension

Hållbar stadsutveckling göteborg ralf und florian
greene septic
hd lagfarter klippan
tesla lastbil sverige
bonnier manus barnbok

Hållbar stad - öppen för världen - Göteborgs Stad

Området är en del av Älvstaden och enligt Citylab certifierat för hållbar stadsutveckling.

Hållbar stadsutveckling - är det möjligt? - Bergum Gunnilse

Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Samhällsutvecklare inom ingenjörsteknik, design och management consulting. Vi skapar hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort. Hur skapar vi ett framtidssäkrat Sverige med lång hållbarhetstid? En dialog om innovation, hållbarhet och ekonomi.