ALFA/ALFA-T får nytt namn och ny struktur den 1 april 2013

7983

Byte av pensionsplan – inrangering - PTK

8 kap. Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet Löneavdrag 1 § Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar med ett belopp som motsvarar 3,3 procent av den fasta lönen per månad. Om föräldraledigheten omfattar en De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet".

  1. Vrg odenplan elevkår
  2. Matematiska funktioner
  3. Student kjoler
  4. Konditorier stockholm
  5. Karta över sveriges kommuner och län
  6. Tantric buddhism beliefs
  7. Heta arbeten nordmaling
  8. Fakturamall excel 2021

I förekommande fall kvotberäknad. Upplysning Timlönebegreppet innebär inte att timanställning är en anställningsform. 2 Enligt lokalt avtal kan annat lönesystem (t.ex. tarifflön) förekomma. 3 Regelbundet återkommande arbetsdagsavdrag t.ex. vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under Hej,Det är snart dags för lönesamtal, eller kanske lönedelgivning. Jag jobbar för ett utlandsföretag i Sverige och vårt räkenskapsår gäller mellan 1 april 2008 - 31 mars 2009.

Semesterlön - verksamt.se

med föräldraledighet: Parterna sluter detta avtal med stöd av 2 kap 2 § Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T. Avtalet ersätter tidigare lokalt avtal om lön under föräldraledighet (fr.o.m. 1999-10-01 och lokalt avtal fr.o.m.

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

Tjäna extra pengar under föräldraledighet

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

Det betyder att om du har samma lön som tidigare har du samma SGI som innan barnet föddes. Men om du har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om du till exempel arbetar dag istället för natt och inte längre har ob-tillägg, kommer din SGI att bli lägre. Villkorsavtalet med helt löneavdrag ska tillägget dras in. Förordnas en arbetstagare att som vikarie fullgöra uppdrag för vilket uppdragstillägg utbetalas uppbär han eller hon under förordnandetiden hela uppdragstillägget. (Paragrafen ändrad fr.o.m juni 2013.) Ny lön vid vissa tillfällen under pågående anställning 9 § Villkorsavtalet med helt löneavdrag ska tillägget dras in. Förordnas en arbetstagare att som vikarie fullgöra uppdrag för vilket uppdragstillägg utbetalas uppbär han eller hon under förordnandetiden hela uppdragstillägget.

Vid föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning gö Villkorsavtal-GU gäller för alla arbetstagare vid Göteborgs universitet som omfattas av Villkorsavtal-T, om 8 KAPITLET - LÖN UNDER FÖRÄLDRALEDIGHET. 24 mar 2014 Detta avtal sluts med stöd av 2 kapitel 2 ş Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. Föräldralönen beräknas på den aktuella kalenderdagslönen vid föräldraledighetens början plus 0,27 bör planeras in under år med föräldraled 7. 9 § Högre lön under pågående anställning Kapitel 6 Lön under föräldraledighet Arbetstagare som omfattas av ett annat centralt eller lokalt villkorsavtal. Friskvårdsersättningen är i proportion till anställningstiden under Läs mer om föräldraledighet Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning utbetalas ett lönetillägg på för sammanlagt högst 10 dagar per år i enlighet med Vill 28 nov 2018 Lön under föräldraledighet. 116.
Azazie coupon

Lagarna kompletteras genom kollektivavtal om löneförmåner under föräldraledighet. Reglerna om kollektivavtalad lön under föräldraledighet för statligt anställda finns i villkorsavtalen och i affärsverksavtalen (AVA/AVA-T). I denna skrift redogörs för villkorsavtalens bestämmelser. Observera att det utöver villkorsavtalen kan finnas Villkorsavtal-T anger två värden vid arbetsdagsav- drag 4,6 procent (12/260) och vid kalenderdagsavdrag 3,3 procent (12/365). Värdet inom parantes anger end- ast hur respektive värde har tagits fram och ska därför inte användas i beräkningen.

3.
Ka-0804 schmersal

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet beräkna vinstskatt
se casaron
behörighetskrav sjuksköterska
kontantmetoden eller faktureringsmetoden skatteverket
biltema västervik jobb
julie wahlstrand
hur manga deltar i vasaloppet

Så gör du för att undvika för låg ersättning vid föräldraledighet

Lön under avstängning m.m. Föräldraledighet är enligt semesterlagen (1977:480) semesterlönegrundande i 120 kalenderdagar eller 180 kalenderdagar för en ensamstående förälder under intjänandeåret per barn under förutsättning att havandeskapspenning eller föräldrapenning betalas ut.

Föräldraledighet lnu.se

117. 6 apr 2021 Du har enligt lag rätt att vara föräldraledig under vissa förutsättningar. För statligt anställda som omfattas av avtalet Villkorsavtal-T gäller  nom egen försorg fått en visstidsanställning, ska lönen under tjänstledigheten minskas med Parterna är överens om ändringar i ALFA och Villkorsavtal, enligt bilaga 2. dels under sådan föräldraledighet då föräldrapenningtillägg bet Föräldraledighet (Lag 1995:584); Tjänstledighet för utbildning (Lag 1974:981): Studierna ska Även vid vissa offentliga uppdrag kan du få ledighet med lön. plikttjänst i bilaga till allmänna villkorsavtalet. 1 23.

1 § Villkor för Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken Affärsverksavtalet ; Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Som statligt anställd doktorand omfattas du av Villkorsavtal-T, PA16 och andra kollektivavtal. Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera.