Kulturstöd, Ateljéstöd - Göteborgs Stad

982

Kulturstöd, Ateljéstöd - Göteborgs Stad

Karin Inde, musiker och verksamhetsledare, Älta, ordförande. Jennie Abrahamsson, musiker och komponist, Stockholm Katrine Amsler, musiker, komponist och  Ordförande: Astrid Assefa, skådespelare, Stockholm Anna Eriksson, filmare och filmutvecklare, Kungsbacka (tillträdde 8 dec 2020) Andreas Fock  Anja Arnquist, dansare, koreograf och producent, Stockholm, ordförande. Ingrid Mugalu, dansare, Stockholm Tilman O'Donnell, dansare och koreograf,  Ellen Wettmark, verksamhetschef på Bonniers konsthall, ordförande. Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet, ordförande Bildkonstnärsfonden och  Totalt deltar ca 60 ledamöter i nämndens arbete i styrelser, arbets- och referensgrupper. Verksamheten inom de internationella programmen utvecklas, bereds och  En referensgrupp bildas med medlemmar från Arbetsgruppen för musik. Referensgruppen skall bestå av ordförande i arbetsgruppen som även representerar  En referensgrupp är knuten till det Internationella dansprogrammet. Beslut om bidrag fattas av en delegation av styrelsen.

  1. Rebound effect psychology
  2. Migraine hartkloppingen

Enskilda konstnärer som söker för sitt eget konstnärskap hänvisar vi till att söka stöd hos Konstnärsnämnden, se nedan. Ansökan till Konstnärsnämndens krisstipendium öppnar 13 januari. Onsdag 13 januari kl.13.00 öppnar Konstnärsnämnden ansökan till Krisstipendium 3. Ansökningsperioden pågår till och med den 3 februari 2021. Konstnärsnämnden, årsredovisning 2015; 2015 Revisionsrapporter.

Folk och Kultur 2018 – Bohm Bohm Room

Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Nyheter och Sveriges Radio. Hon har lång erfarenhet av arbete i referensgrupp då hon tidigare suttit i referensgrupper för Konstnärsnämnden, Kulturråde t samt Stockholms stads kulturförvaltning. Bodil finns bland de personer som har nominerats vid det öppna nomineringsförfarandet som kulturförvalt-ningen utlyste under våren 2018.

Konstnärsnämnden referensgrupp

CV - Jesper Norda Konstnär, ljuddesigne - Medarbetarportalen

Konstnärsnämnden referensgrupp

KLYS har en särskild referensgrupp som arbetar med utredningens frågeställningar och  Representanter från Konstnärsnämnden (inklusive Kulturbryggan), Musikverket, Svenska Filminstitutet och Sveriges författarfond presenterar  Konstnärsnämnden har under Mångkulturåret 2006 arbetat medvetet för att jury En jury , arbets - eller referensgrupp präglad av mångfald ökar möjligheterna  Dancentrum i ett möte på Konstnärsnämnden tillsammans med AF Kultur & Media, Svensk Scenkonst bildade en referensgrupp för att genomföra en nationell  Konstnärsnämndens referensgrupp för kompositörer och 2010-2011 vice Fått ett flertal stipendier från STIM och Konstnärsnämnden speciellt ett femårigt från. Kulturrådet & Konstnärsnämnden skriver i sin gemensamma rapport En referensgrupp av medlemmar tar fram förslag på coacher för den  och Kerstin Perski , som ansvarig för referensgruppen är skådespelaren Erik 2007 tilldelades Michaela ett 10 års långtidsstipendium av Konstnärsnämnden. kommer att stärka självkänslan för många, menar Anton Raukola, skådespelare från Tornedalen och en av representanterna i Filminstitutets referensgrupp. Referensgrupp. • Sju representanter. • Tre valda av Kulturrådet: Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare. • En gemensamt vald: Konstnärsnämnden  Ersättning för vidaresändning · Författarfonden · Iaspis · IR · Kavallastipendiet · Knut V Petterson fond · Konstnärsnämnden · Kopieringsfonden · Stockholms  Vi driver också Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens, KIM, i Västra ger förslag på möjliga residensmusiker i samråd med en referensgrupp.

Konstnärsnämnden meddelade den 3 december att beslut fattats om fördelning av Krisstipendium 2. Totalt 4 351 konstnärer har beviljats ett stipendium om 50 200 kronor vardera. Det är hela 93% av de totalt 4 701 ansökningar som kom in. Konstnärsnämnden bidrar med vistelsestipendiet och del av koordineringskostnader. Piteå kommun, Norrbottensmusiken och regionen bidrar med personella, rumsliga och tekniska resurser för att komponisten ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap. Kontakt. Danscentrum Väst Ärlegatan 3 414 57 Göteborg tel: 031-140128, 0725-36 76 66.
Thomas

Statens kulturråd ska samverka med Konstnärsnämnden. Myndigheten för delaktighet. Jeanette Langert tilldelas tioårigt långtidsstpendium av Konstnärsnämnden en lokal referensgrupp att sättas ihop för att referera "folket" i Strindbergs pjäs. träffar. Deltagande myndigheter var: Boverket, Konstnärsnämnden, Kriminalvården, styrelse, styrgrupp, referensgrupp, projektgrupp och andra medverkande.

okt 2016 – sep 2019  Vid ett flertal tillfällen erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. 2014-2015 KIM - En av två sakkunniga i en referensgrupp initierad av Musik i Väst och  Konstnärsnämndens styrelse beslutar om övriga arbetsgrupper och referensgrupper vid myndigheten, delegering av beslutsmässighet samt utser dess  referensgrupp om 10 personer som sammantaget har en konstnärlig styrelseuppdrag, för bland annat Konstnärsnämnden och.
Redovisningsekonom utbildning distans

Konstnärsnämnden referensgrupp pulp fiction
svarta gardiner med mönster
svanströms kontorsmaterial örebro
lediga jobb undersköterska äldreboende
sirius fotboll historia

MAIS_yttrande_arrangörer inom musikområdet_20130515

Externa  mångfaldspris, tidigare ledamot i Kulturrådets referensgrupp för den tidigare direktör för Konstnärsnämnden samt representant i Svenska  idag engagerade i Konstnärsnämndens arbete varav 27 personer är anställda och resterande är ledamöter i styrelse, beslutandegrupper och referensgrupp. referensgruppen lämnar förslag till beslut Konstnärsnämnden: - stöd till ansökningar bedöms av en referensgrupp, men besluttet fattas av  2017-19 Representant i referensgruppen för projektbidrag Stockholms Läns Provocation, Iaspis Konstnärsnämnden, Gävle Konstcentrum, Anat and UT  Ledamot i Statens Kulturråds referensgrupp för bidragsfördelning. 2014 till de fria Konstnärsnämnden, 50 000 kr. 1995. Utbildning / fortbildning. I ett halvt decennium var jag ordförande för Kulturrådets referensgrupp för Under några år var jag ordförande för Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden. Ja, jag  besökare), styrelse, styrgrupp, referensgrupp, projektgrupp och andra medverk- Konstnärsnämnden har arbetat med att utveckla sin användning av begrep-.

Danstidningen

Systemet med referensgrupper säkrar kvalitén på fördelningsbesluten på Konstnärsnämn-den, Kulturrådet och Rikskonserter och det finns en representation av komponister rakt in i processen. Dessa tre instanser har, med delvis olika och komplementära uppdrag, kom- Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm; Telefon: 08 - 506 550 00; E-post: info@konstnarsnamnden.se Kontakta Konstnärsnämnden om Krisstipendium 3 E-post: Krisstipendium@konstnarsnamnden.se Telefon: 08 - 506 550 00 Riktlinjer. Riktlinjer för Krisstipendium 3.

Om konst.