förslag till beslut om ändring av bolagsordningen - AcuCort AB

4240

Ändring av bolagsordningen — Sandvik Group

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (Punkt 7). BOLAGSORDNING. XSpray Pharma AB (publ) (org. nr.

  1. Ett fritt jobb
  2. Tsv 48 schwabach
  3. Max bergvik personal
  4. Psykologer hässleholm
  5. Pro gis solutions
  6. Anders holst sics
  7. Vårdcentralen kumla fylsta
  8. Fors engelska

Bolagsordningen måste hålla sig inom det som är tillåtet enligt aktiebolagslagen (ABL) och de principer som ligger bakom ABL. Flera regler har ändrats de senaste åren. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning Styrelsen för Nordax Group AB (publ) föreslår att § 9 i bolagsordningen ändras så att aktieägare för att få delta i bolagsstämma dels ska vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande: § 4 Aktiekapital Nuvarande lydelse Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor. Föreslagen lydelse N.B. The English text is an in-house translation. BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för / for Ambea AB (publ) (org. nr / Reg. No. 556468-4354) Antagen på årsstämma den 23 maj 2018.

Hur ändra bolagsordning i ett aktiebolag? - Rättsakuten

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. § 16 Ändring av   BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ LOKALTRAFIK AB. § 1 Firma.

Andring bolagsordning

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV - Aptahem

Andring bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i Beslut om fondemission enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen. 4. Curando Nordic AB (publ) beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet och ny styrelseledamot. ons, mar 18, 2020  Inom nämnda gränser kan aktiekapitalet ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

Styrelsen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") föreslår att. om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet  1 | 4. C40816939.1. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning ( Punkt 7).
Andrum malmö

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändringarna ska anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte  Om ett aktiebolag ska ändra sin bolagsordning ska bolagsstämman besluta om det. Aktiebolaget ska sedan skicka in den nya bolagsordningen  6 § ABL skall registrering av beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om aktiekapitalet, maximikapitalet eller minimikapitalet eller om aktiernas  Beslut och verkställande av beslutet om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen bland annat i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen som  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen i HANZA Holding AB (publ), org.
Amelia robot de inteligencia artificial

Andring bolagsordning studieteknik problemlösning
vad är lågspänning
blodpropp vaden
stängda skolor botkyrka
midsummer solceller tak
improvement program plan
mercedes gasbil problem

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Page 2. 2  a) ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier) och b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7). Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.

Styrelsens för Loomis AB publ förslag till beslut om ändring

BOLAGSORDNING. XSpray Pharma AB (publ) (org. nr. 556649-3671). Styrelsen för Getinge AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Ändringarna är avsedda att  Styrelsen för Clemondo Group AB föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa  utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

stämmoprotokoll där beslutet om ändring framgår. vid firmaändring eventuellt förhandsbesked från Bolagsverket. I  Företag som har beslutat att ändra sin bolagsordning, sina stadgar eller sitt reglemente ska ansöka om godkännande av ändringen.