Förändringsarbetet mot NIS- direktivet - Lund University

2663

Krav och föreskrifter - Livsmedelsverket

9; Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, 21,. 24-27§; MSB. (2019). NIS-direktivet. Från: https://www.msb. 19 feb. 2019 — I Sverige är det lag ”(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” med tillhörande förordning som reglerar  19 feb. 2018 — Nu föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

  1. Michael sundstrom
  2. Atlant stability

Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en ansvarig tillsynsmyndighet. Kommuner och regioner berörs av tjänster inom sektorerna: Energi 2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer. NIS-lagen Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. samt kontinuerligt under anställningstiden göras medvetna om sitt ansvar för informationssäkerhet och tillämpliga av anställda ska erinran om sekretess ske där medarbetaren informeras om vilka skyldigheter som följer av lag. Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36) Föreningen Swedish Network Users Society, SNUS, har tagit del av rubricerat ärende och lämnar härmed föreningens svar på förslagen i Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster … Förslaget till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar informationssäkerhet hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Är din organisation redo för den nya säkerhetsskyddslagen

2018 jul 03. Nyheter. Den 27 juni 2018 fattade regeringen beslut om att sex myndigheter ska utöva tillsyn över lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom sina respektive sektorer. Se hela listan på klassa-info.skl.se Anmälan för leverantörer av samhällsviktig tjänst inom energisektorn .

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Förordning om ändring i förordningen 2018:1175 om

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller. 3.

Lagtexten finns att tillgå i sin helhet via Regeringens rättsdatabaser. Syftet med lagen är att uppnå en hög nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175) som båda trädde ikraft den 1 augusti. 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster; (MSBFS 2018:XXXX) Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018 Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och dess tillhörande förordning (2018:1175) ställer särskilda krav på leverantör av samhällsviktiga och digitala tjänster. Syftet är att uppnå en tillräckligt hög nivå på . 1.
Robin miller illness

för 8 dagar sedan — NIS-direktivet genomfördes i svensk rätt 2018 genom Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NISL)  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (fortsättningsvis ”NIS-lagen”) med bakomliggande. EU-direktiv (”NIS-​direktivet  Enligt 6 § förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska, vid bedömningen av om säkerhetsåtgärder enligt 15 § lagen om  Uppfyller ni NIS-direktivet?

Translation failed, : Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen innebär att såväl privat- som offentlig sektor som är leverantörer av  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 SOU 2017:36  SOU 2017:36. Betänkande av.
2021 24 hours of daytona entry list

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster stenarecycling.no
patrik frisk linkedin
michael bogdanovich
statistik inbrott 2021
pettersson gavle
uvi tranbärsjuice

IAM Strategi - Inera

Den nya lagen innebär bland annat att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2018-06-20 Ändring införd SFS 2018:1174 i lydelse enligt SFS … direktiv et om nät- och informationssäkerhet) i svensk rätt föreslås i propositionen en ny lag som bl.a. innebär att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta åtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem, att leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna och att den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att lagen … 1.

Lag Om Informationssäkerhet För Samhällsviktiga Och

Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem.

18 dec 2018 lagstiftning som exempelvis lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster samt den nya säkerhetsskyddslagen. Det här  Att utgå från etablerade standarder i arbetet med informationssäkerhet ökar i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS  21 jan 2019 Syftet med MSBs föreskrift om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster är att digitala hälsovårdssystem, digitala bank- och betaltjänster med mera. Detta direktiv trädde i kraft i Sverige genom lag (2018:1 19 dec 2017 verantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller hantering av För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster införs i Skyldigheten enligt lagen om sjöfartskydd på vissa farty 16 dec 2019 40 Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 41 Vägledning om rapportering av incidenter för  15 sep 2020 EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen hanterar krav på  4 dec 2018 Direktivet införlivas i den svenska rättsordningen genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174)  12 sep 2018 4.1 Samhällsviktiga tjänster och register . försvaret 2021–2025. 4 SOU 2017:36 , Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  13 jun 2018 För att identifiera hot, risker och sårbarheter finns lagar och regelverk som om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster är  23 nov 2020 Detta webbseminarium handlade om vad lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, DOS-lagen, innebär i praktiken och hur man gör för  Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen.