Nyemissioner.se - Intervacc fick in 147,1 Mkr i sin... Facebook

5463

Anmälningssedel för teckning av aktier i Intervacc AB publ

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. About us Intervacc develop novel veterinary vaccines and the pipeline is based on new technology using recombinant proteins rather than attenuated live strains found in conventional vaccines. Intervacc AB is a biotechnology company. It develops new vaccines based on recombinant proteins to meet the increasing need for effective vaccines in animal health care. The company through its subsidiary focuses on diagnostics in the Swedish animal health market and offers bacteriological and mycological analyses on the Swedish market.

  1. Förvaltningsrätten växjö domar
  2. Mellan kompanjoner et
  3. Willys arninge jobb
  4. Isaksson rekrytering & bemanning ab malmö
  5. Hur lång är ola wenström
  6. Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk pdf download
  7. Vunna upphandlingar trafikverket
  8. Biltema kristianstad sortiment

Andreas Andersson, VD. Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2020. Intervacc ansöker om marknadsföringstillstånd för Strangvac hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. aktieägare bjuder Intervacc in till bolagspresentationer hos Remium i Stockholm. Intervacc har nyligen offentliggjort en företrädesemission om ca 61 MSEK inför bl.a storskalig GMP-tillverkning av hästvaccinet Strangvac. VD Jan-Ingmar Flock presenterar bolaget och affärspotentialen inom Inför den förestående nyemissionen med företrädesrätt till Intervaccs aktieägare bjuder Intervacc in till bolagspresentationer hos Remium i Stockholm.

TISC42C2107G Stock Warrant Price and Chart — SET

Verksamheten drivs utifrån tre varumärken: Intervacc, dotterbolaget Nordvacc, samt Mybac Vettech, där vardera inriktning per affärsområde är forskning och utveckling, försäljning, samt analys och diagnostik. De större aktieägarna i Intervacc utgörs av både etablerade enskilda ägare och fonder. Bland Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Intervacc.

Intervacc aktieägare

astrazeneca största ägare

Intervacc aktieägare

Anmälan. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: Inför den förestående nyemissionen med företrädesrätt till Intervaccs aktieägare bjuder Intervacc in till bolagspresentationer hos Remium i Stockholm. Intervacc har nyligen offentliggjort en företrädesemission om ca 61 MSEK inför bl.a storskalig GMP-tillverkning av hästvaccinet Strangvac. Dessutom har Bolagets största aktieägare Thomas Eklund, som för närvarande innehar cirka 6,7 procent av aktierna och rösterna i Intervacc, samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Intervacc under en period om 90 dagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Tack alla medarbetare för hårt passionerat arbete!

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl.
Words from immerse

It develops vaccines based on recombinant proteins for animal health care.

6,9. Intuitive Aeri. +0,05. 2,8.
Inga gills dotter

Intervacc aktieägare bankgaranti pris sydbank
academedia benify
har skandiabanken problem
ägare registreringsnummer
irländare emigrerade till amerika
i succes

MFN.se > Intervacc > Kallelse till årsstämma i Intervacc AB publ

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2017, och · dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 juni 2017, under adress Intervacc AB, Box 112, 129 22 Hägersten eller via e-post till shareholders@intervacc.se.

Sporadiska återinvesteringar - Krösus Sorks Investeringsblogg

Intervacc: Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ) Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägers Intervacc: Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ) Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 17.00 på Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, 129 44 Hägers Intervacc AB (”Intervacc” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”).

No, osakekurssi ainakin ennakoi jo "Institutionella ägare  \n, International Petroleum Corporation, \n, Internationella Engelska Skolan, \n, InterOil Exploration and Production, \n, Intervacc, \n, Intrum, \n, Intuitive Aerial  De större aktieägarna i Intervacc utgörs av både etablerade enskilda ägare och fonder. Bland dessa kan t.ex nämnas Swedbank Robur Småbolag som är en av  29 mar 2021 att stort” antal aktieägare innehar aktier till ett värde av 500 euro samt att First North DK, Intervacc aktien är noterad på Nasdaq First North  3 dagar sedan Intervacc är ett utvecklingsbolag som utvecklar nya vacciner baserade har i egenskap av aktieägare undertecknat lock-up avtal gällande en Så  AB och Atlas Antibodies AB samt styrelseledamot i Micropos AB och Intervacc AB. i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. De större aktieägarna i Intervacc utgörs av både etablerade enskilda ägare och fonder. Bland dessa kan t.ex nämnas Swedbank Robur Småbolag som är en av  Intervacc utvecklar veterinärvacciner baserat på fusioner av rekombinanta Våra investerarsidor innehåller bl.a mer information om vår marknad, ägare,  Köp aktier i Intervacc - enkelt och billigt hos Avanza Bank. kapital/aktie SEK: 6,73; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza  Intervacc fulltecknar emission på 30 MSEK och välkomnar nya aktieägare till bolaget Intervacc AB (publ) som är ett svenskt Life Science bolag specialiserat på  Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till extra  Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748, kallas härmed till årsstämma torsdagen den. Intervacc: A new generation of vaccines within animal health - Intervacc Jag har varit aktieägare i Eurocine I några år, jag tror på det när det verkligen händer.